Dofinansowania i pożyczki – z jakich form pomocy możesz skorzystać w ramach tarczy?

W związku z epidemią możesz starać się o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń Twoich pracowników i należnych składek ZUS, a także dofinansowania na prowadzenie działalności. Możesz skorzystać także z niskooprocentowanej pożyczki na bieżącą działalność. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Część rozwiązań przysługuje firmom niezależnie od ich wielkości, a dla części należy określić, jakiej wielkości jest Twój biznes – czy jesteś:

  • osobą samozatrudnioną,
  • mikrofirmą (mniej niż 10 pracowników, roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro),
  • małą firmą (mniej niż 50 pracowników, roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro).

Ze względu na specyfikę branży hair & beauty nie uwzględniliśmy w poniższym zestawieniu średnich i dużych firm.

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dla mikrofirm i małych firm.

Dofinansowanie przysługuje firmom, które zanotowały spadek obrotów i wprowadziły przestój ekonomiczny lub obniżyły wymiar czasu pracy.

W przypadku przestoju ekonomicznego:
Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym możesz obniżyć wynagrodzenie (nie więcej niż o 50% i maksymalnie do poziomu minimalnej pensji, czyli 2600 zł brutto). W tym przypadku wynagrodzenie może zostać dofinansowane w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia (1300 zł brutto) powiększone o składki należne od pracodawcy (od części finansowanego wynagrodzenia) – łącznie 1533,09 zł.

W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy:
Możesz obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 1/2 etatu, przy czym wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalna pensja (2600 zł brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W takim wypadku możesz ubiegać się o dofinansowanie połowy wynagrodzenia (ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia – maksymalnie 2079,43 zł) plus składki na ubezpieczenie społeczne – łącznie 2452,27 zł.

Dofinansowanie może przysługiwać na okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Aby z niego skorzystać, firma musi zanotować nie mniej niż 15% spadku obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy 2020 r. w stosunku do analogicznych miesięcy 2019 roku lub nie mniej niż 25% spadku obrotów we wskazanym miesiącu 2020 roku w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Więcej informacji na stronach rządowych

Dofinansowanie na prowadzenie działalności z Urzędu Pracy

Dla samozatrudnionych.

W zależności od wysokości spadku obrotów (liczonego jako stosunek obrotów z dwóch miesięcy 2020 roku do analogicznych miesięcy 2019 roku), możesz uzyskać dofinansowanie na maksymalnie 3 miesiące w kwocie:

  • 1300 zł (50% minimalnego wynagrodzenia) – przy spadku o co najmniej 30%,
  • 1820 zł (70% minimalnego wynagrodzenia) – przy spadku o co najmniej 50%,
  • 2340 zł (90% minimalnego wynagrodzenia) – przy spadku o co najmniej 80%.

Więcej informacji na stronach rządowych

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń z Urzędu Pracy

Dla mikrofirm i małych firm.

W zależności od wysokości spadku obrotów (liczonego jako stosunek obrotów z dwóch miesięcy 2020 roku do analogicznych miesięcy 2019 roku), możesz uzyskać dofinansowanie wynagrodzeń (plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy) na maksymalnie 3 miesiące w kwocie:

  • 1300 zł na jednego pracownika (50% minimalnego wynagrodzenia) – przy spadku o co najmniej 30%,
  • 1820 zł na jednego pracownika (70% minimalnego wynagrodzenia) – przy spadku o co najmniej 50%,
  • 2340 zł na jednego pracownika (90% minimalnego wynagrodzenia) – przy spadku o co najmniej 80%.

Więcej informacji na stronach rządowych

Pożyczka z Funduszu Pracy na bieżącą działalność

Dla samozatrudnionych i mikrofirm.

Możesz skorzystać z niskooprocentowanej, jednorazowej pożyczki w wysokości 5000 zł. Na jej spłatę masz 12 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty nastąpi po trzymiesięcznym okresie karencji. Jeśli zobowiążesz się do prowadzenia działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki, pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona.

Więcej informacji na stronach rządowych

O wszystkich formach pomocy, jakie mogą być dla Ciebie przydatne, przeczytasz w tym artykule. Pełne informacje o rozwiązaniach ujętych w tarczy antykryzysowej znajdziesz tutaj. Weź pod uwagę, że każdy biznes jest inny – nie wszystkie przedstawione propozycje muszą być dla Ciebie tak samo korzystne. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z odpowiednim urzędem, skonsultuj się ze swoją księgową lub prawnikiem.

Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na wsparcie Versum. Przetrwamy to razem!

Nie znasz jeszcze Versum?

Zacznij korzystać za darmo

[Głosów:1    Średnia:5/5] 

Chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie
w 5 minut?
Zamów połączenie
close-link 

Chcesz, żebyśmy do Ciebie oddzwonili?
Zamów połączenie
close-link