Sprzedajesz bony podarunkowe? Poznaj korzyści podatkowe

Bony podarunkowe a podatek | Podatek od sprzedawanych bonów

Bony, vouchery czy też wszelkiego rodzaju kupony podarunkowe na dobre zadomowiły się w salonach hair & beauty. Dla przedsiębiorców stanowią wygodną formę pozyskiwania i utrzymywania klientów, a klientom przypadła do gustu przede wszystkim elastyczność korzystania z tej formy zakupu towarów i usług. Na obecnym, wysoce konkurencyjnym rynku salony, które nie korzystają z tej formy sprzedaży pozostają w tyle za konkurencją.

Właściciele salonów, którzy jeszcze nie wdrożyli bonów do swojego biznesu niejednokrotnie wskazują na konieczność ich żmudnego rozliczania i kontrolowania, a niekiedy nie znają skutków podatkowych sprzedaży swoich usług za pośrednictwem bonów. W rozliczaniu i zarządzaniu emisją bonów pomaga system Versum, natomiast kluczowe skutki podatkowe dystrybucji bonów podarunkowych przez salon hair & beauty omawiam pokrótce poniżej.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Co do zasady , sprzedaż bonu uprawniającego do zakupu towarów lub usług w salonie nie powoduje jeszcze obowiązku opodatkowania tej sprzedaży podatkiem VAT ani podatkiem dochodowym. Obowiązek rozliczenia VAT oraz przychodu podatkowego, powstanie dopiero w momencie realizacji takiego bonu podarunkowego przez klienta, a więc w chwili wydania klientowi zakupionego w zamian za bon towaru lub wykonania określonej usługi. Zatem dopiero realizacja bonu przez klienta spowoduje obowiązek zaewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej i rozliczenia podatku VAT oraz podatku dochodowego.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), bon sam w sobie, nie jest bowiem ani towarem ani usługą ani formą przedpłaty czy też zaliczki na poczet towaru lub usługi. Natomiast na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, voucher podarunkowy stanowi formę zaliczki na poczet przyszłego zakupu towarów lub usług (zaliczka nie stanowi jednak przychodu podatkowego; dopiero kwota należna po sprzedaży towaru lub wykonaniu usługi stanowi przychód podatkowy). Nie ma przy tym znaczenia czy na bonie widnieje jedynie kwota do wykorzystania na zakup dowolnych towarów i usług czy określonego rodzaju towary, usługi albo pakiet towarów i/lub usług . Co istotne, w chwili sprzedaży bonu nie jest jeszcze dokładnie określony przedmiot sprzedaży (konkretny towar lub usługa), jego ilość oraz cena sprzedaży.

Częściowe wykorzystanie bonu podarunkowego

Realizacja bonu będzie momentem powstania obowiązku podatkowego VAT również w przypadku, w którym klient wykorzysta jedynie część nominalnej kwoty bonu. Wówczas przedsiębiorca prowadzący salon będzie obowiązany do rozliczenia podatku VAT oraz podatku dochodowego jedynie w tej części, w której doszło do realizacji bonu. Analogicznie, w przypadku wykorzystania jedynie części usług objętych bonem, opodatkowaniu podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym podlega jedynie wartość usług, z których skorzystał klient. System Versum pomaga w ewidencjonowaniu wykorzystania danego bonu.

Z kolei w przypadku, w którym klient zdecyduje się na zakup towaru lub usługi, którego cena przekracza nominał bonu i dopłaci różnicę, przedsiębiorca będzie obowiązany do zaewidencjonowania całej sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej w momencie wydania towaru lub wykonania usługi.

Taką interpretację przyjmują organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach podatkowych (por. np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 lutego 2015 r., sygn. IBPP3/443-1385/14/KG lub interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 lutego 2012 r., sygn. ILPP2/443-1559/11-5/AD).

W celu pozyskania klientów salony często decydują się na sprzedaż bonów poniżej ich wartości nominalnej. Także w takich przypadkach obowiązek podatkowy VAT oraz w podatku dochodowym powstanie dopiero w chwili realizacji takiego bonu. Podstawą opodatkowania będzie faktycznie zapłacona kwota za daną usługę lub towar, a więc w tym przypadku kwota za jaką sprzedano bon. Różnica pomiędzy ceną zakupionego towaru lub usługi, a ceną sprzedaży bonu uprawniającego do zakupu tego towaru lub usługi będzie stanowić rabat pomniejszający podstawę opodatkowania VAT oraz PIT u sprzedawcy.

Jak rozliczać bony podarunkowe

Dla przykładu, zakładając, że klient kupił bon o wartości nominalnej 100 zł płacąc jedynie 50 zł, a wartość nabytej przez niego usługi opłaconej tym bonem wynosi 60 zł, podstawą opodatkowania VAT/PIT u sprzedawcy będzie kwota faktycznie zapłacona za tę usługę, tj. kwota za jaką sprzedano bon (50 zł). Różnica pomiędzy ceną usługi (60 zł), a ceną sprzedaży bonu (50 zł)  będzie stanowić rabat pomniejszający podstawę opodatkowania VAT/PIT (10 zł). Jako że klientowi pozostanie jeszcze do wykorzystania kwota 40 zł z nominalnej wartości bonu, a podstawa opodatkowania przy pierwszym nabyciu objęła już całą kwotę odpłatności za bon, przy kolejnych zakupach opłaconych bonem podarunkowym podstawa opodatkowania VAT/PIT będzie równa 0, po uwzględnieniu pozostałego do wykorzystania rabatu (tj. kwoty 40 zł). Ten sposób kalkulacji będzie bardziej profiskalny, zatem preferowany przez Urząd Skarbowy.

Inną i znacznie częściej przyjmowaną przez firmy metodą kalkulacji podstawy opodatkowania VAT/PIT będzie kalkulacja podstawy opodatkowania w proporcji jaka wynika ze stosunku ceny sprzedaży bonu do jego wartości nominalnej. W takiej sytuacji sprzedawca ustaliłby podstawę opodatkowania VAT/PIT w wysokości 30 zł uwzględniając 50% rabat wynikający z proporcji ceny sprzedaży bonu (50 zł) do jego wartości nominalnej (100 zł). Tą formę rozliczenia warto natomiast potwierdzić w drodze uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej Ministra Finansów.

Bony przeterminowane

W sytuacji, w której termin ważności bonu upłynie, a klient nie zdoła wykorzystać bonu, właściciel salonu nie będzie zobowiązany do rozliczenia VAT z tytułu sprzedaży bonu. Środki uzyskane ze sprzedaży bonu nie podlegają bowiem opodatkowaniu VAT. Jedynie na gruncie podatku dochodowego, takie środki będą stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym za okres, w którym upłynął termin ważności bonu. I tutaj z pomocą przychodzi system informatyczny, dzięki któremu z łatwością można kontrolować datę emisji oraz termin ważności bonu.

Podsumowując, sprzedaż bonów pozwala poprawić płynność finansową salonu – kwotę równą nominałowi bonu lub wartości świadczonych usług przedsiębiorca otrzymuje już w momencie sprzedaży bonu, a podatek VAT i podatek dochodowy płaci dopiero w momencie realizacji bonu przez klienta. W przypadku niewykorzystania bonu przez klienta w określonym terminie, uzyskane środki nie podlegają opodatkowaniu VAT. Dzięki nowoczesnemu zarządzaniu emisją i obsługą bonów przy użyciu sytemu Versum sięgnięcie po te korzyści jest bardzo proste.


Jeżeli będą Państwo zainteresowani rozmową o indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy o kontakt z autorem.

Łukasz Szczygielski
Doradca podatkowy, nr wpisu 12528
Tel.: +48 883 383 922
E-mail: lukasz.szczygielski@mylo.pl

Informacje zawarte w niniejszej wiadomości nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej wiadomości bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady podatkowej w określonym stanie faktycznym.

[Głosów:1    Średnia:5/5] 

Chcesz, żebyśmy oddzwonili do Ciebie
w 5 minut?
Zamów połączenie
close-link 

Chcesz, żebyśmy do Ciebie oddzwonili?
Zamów połączenie
close-link